Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo